SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Oznam - Daňové priznanie na rok 2024

Vážení občania, nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2024.

Povinnosť podať daňové priznanie majú osoby ktoré:

 • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemkov, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2024 zapísaní v katastri nehnuteľností
 • predali alebo darovali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, k stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností 
 • bolo im v roku 2023 vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
 • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosť dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti) 

Daňové priznanie sú povinní podať do konca januára i občania, ktorí si v roku 2023 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2023 prihláseného.

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka (je potrebné oznámiť do 30 dní).

Editovateľné tlačivo na podanie vyššie uvedených daní nájdete pod týmto článkom alebo na stránke MFSR.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laskár je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 16:30 – 18:00
 • Ut: Nestránkový deň
 • St: Nestránkový deň
 • Št: 16:30 – 18:00
 • Pi: Nestránkový deň