SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy ZLP-VT-2023-0312
Číslo ZLP-VT-2023-0312
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum uzavretia 21.3.2023
Dátum zverejnenia 23.3.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
2.5.2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Obec Laskár
Detail zmluvy 22/2024
Číslo 22/2024
Zmluvná strana 1 Pavol Kuzma
Zmluvná strana 2 Obec Laskár
Zmluvná strana 2 IČO 00649341
Názov Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Predmet Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Dátum uzavretia 25.4.2024
Dátum zverejnenia 2.5.2024
7.3.2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
ASEKOL SK, s.r.o.
Detail zmluvy 07/03/2024
Číslo 07/03/2024
Zmluvná strana 2 ASEKOL SK, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 45602689
Názov Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Dátum uzavretia 19.2.2024
Dátum zverejnenia 7.3.2024
4.3.2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Základná škola Františka Hrušovského
Detail zmluvy 04/03/2024
Číslo 04/03/2024
Zmluvná strana 2 Základná škola Františka Hrušovského
Zmluvná strana 2 IČO 37811941
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum uzavretia 1.3.2024
Dátum zverejnenia 4.3.2024
Prílohy
b6815_zml.pdf
4.3.2024
Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-ZA-VO-352-026/2023
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Detail zmluvy KRHZ-ZA-VO-352-026/2023
Číslo KRHZ-ZA-VO-352-026/2023
Zmluvná strana 2 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-ZA-VO-352-026/2023
Predmet Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-ZA-VO-352-026/2023
Dátum uzavretia 12.10.2023
Dátum zverejnenia 4.3.2024
Prílohy
3a4b1_dar.pdf
2.2.2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 19/2023
Lýdia Bukovská
Detail zmluvy 19/2023
Číslo 19/2023
Zmluvná strana 2 Lýdia Bukovská
Názov Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 19/2023
Predmet Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 19/2023
Dátum uzavretia 7.12.2023
Dátum zverejnenia 2.2.2024
2.2.2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 21/2024
Ing. Ľubomíra Lacková rod. Kucianová
Detail zmluvy 21/2024
Číslo 21/2024
Zmluvná strana 2 Ing. Ľubomíra Lacková rod. Kucianová
Názov Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 21/2024
Predmet Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 21/2024
Dátum uzavretia 15.1.2024
Dátum zverejnenia 2.2.2024
19.1.2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Ing. Ľubomíra Lacková rod. Kucianová
Detail zmluvy 21/2024
Číslo 21/2024
Zmluvná strana 2 Ing. Ľubomíra Lacková rod. Kucianová
Názov Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Predmet Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Dátum uzavretia 15.1.2024
Dátum zverejnenia 19.1.2024
8.1.2024
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Laskár
Brantner Fatra s.r.o.
Detail zmluvy 08/01/2024
Číslo 08/01/2024
Zmluvná strana 2 Brantner Fatra s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31578861
Názov Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Laskár
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Laskár
Dátum uzavretia 8.1.2024
Dátum zverejnenia 8.1.2024
8.1.2024
Zmluva o poskytovaní kvalitikovaných dôveryhodných služieb
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 17068/2023
Číslo 17068/2023
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o poskytovaní kvalitikovaných dôveryhodných služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní kvalitikovaných dôveryhodných služieb
Dátum uzavretia 8.12.2023
Dátum zverejnenia 8.1.2024
8.1.2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy RA-SNCA/20205207
Číslo RA-SNCA/20205207
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Predmet Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Dátum uzavretia 8.12.2023
Dátum zverejnenia 8.1.2024
3.1.2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Paulína Staňová
Detail zmluvy 20/2023
Číslo 20/2023
Zmluvná strana 2 Paulína Staňová
Názov Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Predmet Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
Dátum uzavretia 28.12.2023
Dátum zverejnenia 3.1.2024
18.12.2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2333 333202
Molnár Ján
Detail zmluvy 2333 333202
Číslo 2333 333202
Zmluvná strana 2 Molnár Ján
Názov ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2333 333202
Predmet ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2333 333202
Dátum zverejnenia 18.12.2023
1.12.2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Základná škola Františka Hrušovského
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Základná škola Františka Hrušovského
Zmluvná strana 2 IČO 37811941
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum zverejnenia 1.12.2023
27.10.2023
Zmluva o audite ÚZ 2022
Ing. Ľudovít Fiala. certifikovaný audítor, č. licencie UDVA 1139
Detail zmluvy 2023/068
Číslo 2023/068
Zmluvná strana 2 Ing. Ľudovít Fiala. certifikovaný audítor, č. licencie UDVA 1139
Zmluvná strana 2 IČO 32323204
Názov Zmluva o audite ÚZ 2022
Predmet Zmluva o audite ÚZ 2022
Dátum zverejnenia 27.10.2023
16.10.2023
Dohoda č. 23/23/010/11
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Detail zmluvy 23/23/010/11
Číslo 23/23/010/11
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/23/010/11
Predmet Dohoda č. 23/23/010/11
Dátum uzavretia 16.10.2023
Dátum zverejnenia 16.10.2023
28.7.2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Základná škola Františka Hrušovského
Detail zmluvy 28/07/2023
Číslo 28/07/2023
Zmluvná strana 2 Základná škola Františka Hrušovského
Zmluvná strana 2 IČO 37811941
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum uzavretia 15.6.2023
Dátum zverejnenia 28.7.2023
Prílohy
056a5_zml.pdf
28.7.2023
Zmluva č. 1423 214
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1423 214
Číslo 1423 214
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 1423 214
Predmet Zmluva č. 1423 214
Dátum uzavretia 3.5.2023
Dátum zverejnenia 28.7.2023
28.7.2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-026/2023
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Detail zmluvy KRHZ-ZA-266-026/2023
Číslo KRHZ-ZA-266-026/2023
Zmluvná strana 2 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-026/2023
Predmet Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-026/2023
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 28.7.2023
25.7.2023
ZMLUVA o prenájme miesta na pohrebisku
Štefan Staňo
Detail zmluvy 02/2023
Číslo 02/2023
Zmluvná strana 2 Štefan Staňo
Názov ZMLUVA o prenájme miesta na pohrebisku
Predmet ZMLUVA o prenájme miesta na pohrebisku
Dátum uzavretia 29.5.2023
Dátum zverejnenia 25.7.2023
25.7.2023
ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom
Brantner Fatra s.r.o.
Detail zmluvy 2023/OO
Číslo 2023/OO
Zmluvná strana 2 Brantner Fatra s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31578861
Názov ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom
Predmet ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom
Dátum uzavretia 17.7.2023
Dátum zverejnenia 25.7.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laskár je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 16:30 – 18:00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: Nestránkový deň
  • Št: 16:30 – 18:00
  • Pi: Nestránkový deň