Obec Laskár – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 24. októbra 2020 16:19
EnglishSlovak

Prehlásenie o prístupnosti

Pri vytváraní obecnej webovej stránky bol dodržaný zákon č. 55/2014: Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra informácií

Štruktúra informácií na webovom sídle bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 5 a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 3) – vzhľad webových stránok a ich funkčnosť sú prispôsobené možnostiam handicapovaných užívateľov.

Vzhľad stránok a ich funkčnosť sú podriadené aj handicapovaným užívateľom s možnosťou zväčšenia písma a prevodu textu na reč.

Dodržanie vyššie uvedených noriem by malo zabezpečiť správne zobrazenie obsahu webových stránok vo väčšine používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadení.

Odkazy sa neotvárajú do nového okna okrem prípadov, kedy je na to používateľ upozornený. Vzhľadom na použitý XHTML štandard je na otváranie nového okna použitý JavaScript.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Obec Laskár má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkým ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti (vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť).

Webové sídlo

Vyhlásenie prevádzkovateľa webovej stránky

Túto obecnú webovú stránku prevádzkuje Obec Laskár.

Všetky osobné údaje návštevníkov webovej stránky, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, sú spravované výlučne správcom obsahu webu.

 

Kontakt na technického prevádzkovateľa

Dobraobec | Dominik Maskaľ

Švermova 1085/40 , Sobrance 07301

Tel.č. : 0949 617 796

E-mail : web@dobraobec.sk

Web : www.dobraobec.sk

 

Spustenie webového sídla

Webové sídlo bolo spustené dňa 1.7.2020

 

Za obsah zodpovedá správca obsahu

Obec Laskár,Laskár 26038, 43 Kláštor pod Znievom

Tel: 043 4294261

Email: laskar@gaya.sk

Print Friendly, PDF & Email