SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 12.12.2019

V zmysle §12, ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Laskári, ktoré sa bude konať dňa: 12. 12. 2019 /štvrtok/ o 18.00  hod. na Obecnom úrade.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti v období od 1.10.2019 – 31.12.2019
 5. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti v období 1. polroku 2020
 6. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a prerokovanie výhľadového rozpočtu na roky 2021 – 2022
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné !

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laskár je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 16:30 – 18:00
 • Ut: Nestránkový deň
 • St: Nestránkový deň
 • Št: 16:30 – 18:00
 • Pi: Nestránkový deň