Matrika

Obec Laskár patrí pod matričný úrad

Obec Blatnica
Blatnica 1
038 15 Blatnica

Matrikárka: Miroslava Štanclová
E-mail: m.stanclova@blatnica.sk
Tel.: 043/4948 101

Aktualizované: