Obec Laskár – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 24. októbra 2020 17:33
EnglishSlovak

Niečo málo o obci

Obec Laskár – sa nachádza v strednej časti Slovenska a je súčasťou okresu Martin a Žilinského kraja. Od okresného mesta je vzdialená 15 km južne. Leží mimo štátnej cesty smer Martin – Mošovce asi 1 km na juh smerom od susednej obce Karlová.

Nadmorská výška v strede obce je 440 m n. m. a v chotári 431 – 511 m n. m. Katastrálne územie obce sa nachádza na ploche 334 ha. a k 31. 12. 2011 tu žilo 106 obyvateľov. 

Z roku 1255 pochádza prvá písomná zmienka o obci Laskár, kedy patrila Latiborovi Persovmu. Prvé ohraničenie latiborského majetku sa dialo v r. 1356, označnený bol pod názvom Euzpatak (Srní potok). Išlo o vytýčenie chotára medzi Euzpatakom a Rakouchom.

Druhá metácia laskárskeho poľa sa konala v r. 1362, a to proti Murenfeldu (dnešná Valentová). Pôvodnú donáciu laskárskym majiteľom potvrdil kráľ Ľudovít I. v r. 1358. Nasledujúce storočie nie sú o Laskári dostupné žiadne písomné zmienky.

Až v r. 1487 je známy majiteľ Ján Mothur do Laskar. Je to zároveň prvý prípad pomenovania obce Laskárom. O 10 rokov neskôr bol do Laskára uvedený Matej do Szecze (Čečenský), vtedajší majiteľ Blatnice. Tak sa dostal do záujmov Blatnického hradu, a viac sa zo závislosti od neho nevymanil. S Blatnickým hradom prešiel pod majetok Révayovcov a zostal tak až do r. 1848. Laskár bol vtedy malou dedinkou.

V r. 1715 tu bolo len 18 domácností. Pánska kúria tu nikdy nebola.

Pôvodní obyvatelia Laskára boli roľníci, všetci evanjelického vyznania. V 60. rokoch 20. stor. sa do obce prisťahovalo niekoľko rodín z Kysúc, väčšinou to boli ľudia rímsko-katolíckeho vyznania. Pri „vchode” do obce nás po pravej strane privíta Brezový hájik, ktorý sa stal dominantou Laskára. V minulosti sa v šume jeho stromov poriadali tanečné zábavy.

Súčasťou obce je obec Valentová, ktorú v r. 1991 pridelili k Laskáru.

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-07-01 11:14:29
Dátum vytvorenia: 2020-07-01 15:45:17

Print Friendly, PDF & Email