Harmonogram vývozu pre rok 2019

Vývoz komunálneho odpadu vždy v PIATOK:
– letných mesiacoch každý 2 týždne
– zimných mesiacoch každý týždeň

Vývoz plastov je 1 x v mesiaci a to tieto UTORKY (výnimka je apríl – 2 x):
8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 30.4., 28.5., 25.6., 23.7., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11. a 10.12.

Vývoz skla – zelený zvon pri bývalom obchode –  každý 2. mesiac

Vývoz šatstva – kontajner pri autobusovej zastávke – po naplnení

Vývoz papiera – kartónov modrý kontajner pri bývalom obchode – každý 2. mesiac

Taktiež výkup papiera je spojený aj so zberom elektroodpadu + kuchynského oleja v mesiacoch apríl a august – bude dopredu oznámené obecným rozhlasom

Veľkokapacitný kontajner plánujeme pristaviť na jar – bude dopredu oznámené obecným rozhlasom.

Aktualizované: