Obec Laskár – Oficiálna web stránka obce

Dnes je : 24. októbra 2020 17:12
EnglishSlovak

6. marca 2020

Vážení občania,

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme:

úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 je 17,34 %
sadzba poplatku od 1.3.2020 je 24,- € / tonu

sadzba poplatku od 1.3.2019 bola 12,- € / tonu

Ak sa nezlepšíme v triedení odpadu, sadzba poplatku za jeho uloženie na skládku bude ešte vyššia! Žiadame Vás, aby ste do nádob na komunálny odpad nevyhadzovali plasty, sklo, bioodpad, železo a papier, nakoľko tieto odpady treba triediť!

Print Friendly, PDF & Email