Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2018

Vývoz komunálneho odpadu ostáva nezmenený - v PIATOK! Frekvencia vývozov v letných mesiacoch každé 2 týždne, v zimných každý týždeň. Preklenujúce obdobie je máj a október. vývoz PLASTOV: jeden x v mesiaci a to tieto UTORKY:

9.1.    6.2.    6.3.    3.4.      1.5.      29.5.     26.6.
24.7.  21.8.  18.9.  16.10.  13.11   11.12.

Vývoz SKLA bude počas r. 2018 zrealizovaný 6x a to po naplnení zvonov v oboch obciach.Na zber obnoseného ŠATSTVA slúži kontajner pri zastávke v Laskári, prosíme používať ten menší!

Na zber PAPIERA slúži modrý kontajner pri býv. obchode v Laskári, inak zber papiera bude tiež spôsobom ako doteraz. Spojený bude s vývozom ELEKTROODPADU + KUCH. OLEJA. /oznámené rozhlasom/

Vývoz komunálneho odpadu ostáva nezmenený - v PIATOK! Frekvencia vývozov 

v letných mesiacoch každé 2 týždne, v zimných každý týždeň. Preklenujúce

obdobie je máj a október.

 

 

vývoz PLASTOV: jeden x v mesiaci a to tieto UTORKY:

 

         

 

9.1.

6.2.

6.3.

3.4.

1.5.

 

24.7.

21.8.

18.9.

16.10.

13.11

 

         

 

Vývoz SKLA bude počas r. 2018 zrealizovaný 6x a to po naplnení zvonov v oboch obciach.

Na zber obnoseného ŠATSTVA  slúži kontajner pri zastávke v Laskári, prosíme používať ten menší!

 

Na zber PAPIERA  slúži modrý kontajner pri býv. obchode v Laskári, inak

 

zber papiera bude tiež spôsobom ako doteraz. Spojený bude s vývozom

 

ELEKTROODPADU  + KUCH. OLEJA. /oznámené rozhlasom/