Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2016

odpad
Vývozy komunálneho odpadu (ďalej len KO) plastov, skla, papiera, elektroodpadu firmou Brantner Fatra s.r.o. Martin.
Kompletný harmonogram vývozu pre rok 2016 je aj na ich stránke www.brantnerfatra.com.

Harmonogram v zjednodušenej tabuľkovej forme je tu. Umiestnite si ho na viditeľné miesto. V prípade straty je potrebné sa obrátiť na Obecný úrad, bude vám poskytnutý nový.

Čítať ďalej: Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2016